Lø - Mars 6, 2004

Definisjon av "dramatisk lek""


Flere studenter jeg har snakket med har savnet en eksplisitt definisjon av begrepet "dramatisk lek" i bøkene "Lek, dans og teater" og "Teater for barn", selv om vi sier mye implisitt om dramatisk lek knyttet opp mot Peter Slades begreper ” personlig- og projisert lek” hentet fra boken ”Child Drama”. Her kommer et forslag: "Dramatisk lek"; barnets spontane uttrykk for tanke-følelse ved bevegelse, stemme og ved animering av objekter/dukker i fiksjonens lekeunivers."

Postet 12:13 AM     Les videre  

Teater & funksjonshemmede


Utvikling gjennom kunstnerisk uttrykk - noen dramapedagogiske refleksjoner
Denne artikkelen er skrevet for boken Et usedvanlig teater, - om teater for funksjonshemmede, Ådne Sekkelsten (red.), Norsk Amatørteatterråd, Christian Krohgsgt 32B, 0186 Oslo(2000). Det kan ikke siteres fra artikkelen uten etter avtale med forlaget. Mail: generalsekretar@teater.no

Om personlige erfaringer som funksjonshemmet, og tanker om mitt arbeid som skuespiller og teaterregissør, om et teater for alle, både for voksne og barn og for funksjonshemmede såvel som for funksjonsfriske. Om barnehage og skole som kulturverksteder hvor voksne og barn samspiller på en god måte.

Postet 12:12 AM     Les videre  

Ti - Mars 2, 2004

Idea


Studenter lærer dramafaget gjennom å skape teaterkunst.

Under IDEA kongressen i Bergen sommeren 2001, var det gjort plass for en studentteaterfestival hvor 15 grupper deltok og spilte til sammen 45 forestillinger fra 3.-6. juli. Det var Gunnar Horn i hovedstyret for IDEA og hovedfagstudent i drama Eivind Rogne som var ansvarlige for opplegg og gjennomføring. I kongressens dagsavis 8. juli stod det å lese:

Postet 03:18 AM     Les videre  

Ma - Mars 1, 2004

Kommentar til fagdagen


KOMMENTAR TIL FAGDAGEN 2.02.99 FRA HELGE REISTAD

Kan det følgende innlegget være til nytte på noen måte, f.eks. som vedlegg til referat fra fagdagen, som debattinnlegg i "HiO nytt", studentavisinnlegg el. l.
Jeg sender med dette et forslag til innlegg til de som stod bak fagdagen, foreløpig til rektor, prorektor, direktør og dekan/ underdirektør LU, og er mottakelig for tilbakemelding og synspunkter. Her kommer det jeg har skrevet til nå i en tidlig morgentime:

Postet 09:33 PM     Les videre  

Tre stemmer


Bakgrunn (s.2)
Helge Reistad (f.1942) er utdannet lærer (Hamar 1964) og teaterpedagog/instruktør (London 1966 og 1970). Han er førsteamanuensis i drama ved Høgskolen i Oslo.
Helge Reistad har vært leder for Musikk-/Teaterlinjen ved Romerike Folkehøgskole i flere år fra 1966, og i 1971 stiftet han og komponisten Eyvind Solås Teatergruppen Musidra sammen med 6 tidligere musikk-/teaterelever.

Postet 09:33 PM     Les videre  

Faget drama versus drama som metode


Helge Reistad:

«DRAMA SOM ...»

en utdyping av en replikk på nettverksamlingen 19-21.11.97.

Jeg er glad i lyrikk, det metaforiske flertydige språket som gir assosiasjoner, og som kan forståes på så mange måter. På 1970-tallet var det vanlig å snakke lyrisk om drama som «veien til erkjennelse», «å øve seg i å leve» eller noe mindre lyrisk som «metode i andre fag».

Postet 09:33 PM     Les videre  

Kulturverksted


Kulturverksted for barn og voksne

Barnehage og skole som kulturverksted
Hva skjer hvis vi betrakter barnehagen og barneskolen som et kulturverksted hvor de voksne gir barna inspirasjon ved å bruke ulike engasjerende uttrykksmåter i slekt med barnets egen dramatiske lek, og med et tanke/symbolinnhold som barna kan undre seg over og gi uttrykk for i sin egen lek, hvis de ønsker? Hva skjer dersom de voksne lærer av barnas friske og alltid nyskapende lek?

Postet 09:33 PM     Les videre  

Bjørg Mykle 60 år


Bjørg Mykle 60 år

Bjørg Mykle fyller 60 år i år 2000 (26. juni). Hun er mest kjent for sin brennende lidenskap for teaterdukken brukt i en kunstnerisk og kunstpedagogisk sammenheng. Hun har skrevet fagboken "Dukkenes Magi" (1993) og det skjønnlitterære verket "Vår barndoms beske vin" (1991).

Postet 09:33 PM     Les videre  

Syn på omorganisering


Til Scenekunstutvalget
v/ Kari Lilleslåtten,
Norsk Kulturråd,
Grev Wedels plass 1,
0151 Oslo.

Forslag om at scenekunst for barn skilles ut som egen støtteordning.

Postet 09:33 PM     Les videre  


©