Siste nytt per 17/11/04


Den 17/11/04 avsluttet jeg seniorstipendet med en forelesning på fagdagen på HiO. Det var hyggelig å se dekanen og to studieledere samt en rekke kolleger og venner i salen. I foredraget presenterte jeg den utvidede hjemmesiden min, og alle de DVD filmene jeg har produsert i løpet av stipendperioden. Jeg viste blant annet tilskuerne en gammel 16 mm film jeg produserte i 1974 fra Barnevernskakademiet i Professor Dahlsgate. Lyden var gått tapt, men jeg hadde i 2004 fått lagt på mine nye kommentarer på DVD filmen. Jeg fikk god hjelp av Merete Haraldsen til å koble min datamaskin til auditoriets tekniske maskineri, og brukte OverHead, CD, DVD og internett over egen Powerbook i presentasjonen, i tillegg til min egen fortellerglede. Seniorstipendapporten finner du på hjemmesiden min under "FOU & historisk".

Det var hyggelig å sette sluttstrek for seniorstipenperioden med så mange gode venner og takknemlige tilhørere til stede. Marit Bødtker, redaktør i fagbladet Drama, noterte og tok bilder, og det kan bety en liten notis i dramabladet med tid og stunder.

Postet: On - November 17, 2004 at 04:44 PM        


©