Nytt per 17/06 - 03


Siste Nytt per 17/06/03

Etter søknad har jeg fått forlenget seniorstipendet mitt ved Høgskolen i Oslo (HiO) med ett år til sommeren 2004. Jeg har nå fått digitalisert de fleste av mine fotografier og fjernsynsproduksjoner som jeg skal redigere til undervisningsformål. Gamle FoU rapporter og større artikler er gjort tilgjengelig under ”last ned” på hjemmesiden. Jeg har startet arbeidet med å redigere en film om ”Aktiviserende teater” basert på arbeidet i teatergruppene Musidra og Klomadu fra 1971 til 1997 hvor jeg vil trekke inn barns tegninger og reaksjoner på forestillingene.

Påsken 2003 fikk jeg prøveredigert 9 små filmsnutter (som jeg har lagt inn på DVD og CD) med personlig originalmateriale fra dramafagets barndom på 1960-tallet. Her var det blant annet bilder fra min og teaterinstruktøren Erik Trummlers tid ved Hamar Lærerskole. (Antroposofen Trummler var en personlig venn av Rudolf Steiner og var sentral ved dannelsen av Landslaget Lærerskoleteatret i 1961 og Landslaget Teater i Skolen i 1962). Jeg hadde plukket ut lydopptak fra et undervisningsopplegg jeg laget med Grete Nissen i 1964/65 og satt sammen med fotografier fra denne tiden, og lydbåndintervjuer jeg gjorde med verdenskjente dramapionerer som Peter Slade, Gavin Bolton og Rose Bruford i England i 1970, Malcolm Ross i 1973 og videofilm + fotografier av Dorothy Heathcote i 1983 (på det gamle Barnevernsakademiet i Prof. Dahlsgt). Tanken er at dramastudenter både kan høre og se noen av de sentrale dramapionerene i andre halvdel av forrige århundre som et supplement til å lese om dem.

Så nå har jeg sendt en forespørsel til det norske dramanettverket i hvilken grad det er interesse for et slikt materiale som jeg presenterte for de videregående TDB studentene sammen med Leif Hernes på HIO 22/4/03, og i hvilken grad og på hvilken måte jeg skal jobbe videre med dette audio-visuelle originalmaterialet som ikke tidligere har vært publisert/gjort kjent.

Fremdeles gjenstår å ta opp ”Petrine Sørensen” med split-screen” videokamera og kopiere et par fjernsynsproduksjoner før redigeringen av det samlede materialet kan begynne høsten 2003.
Postet: Ma - Mars 1, 2004 at 09:33 PM        


©