On - November 17, 2004

Siste nytt per 17/11/04


Den 17/11/04 avsluttet jeg seniorstipendet med en forelesning på fagdagen på HiO. Det var hyggelig å se dekanen og to studieledere samt en rekke kolleger og venner i salen. I foredraget presenterte jeg den utvidede hjemmesiden min, og alle de DVD filmene jeg har produsert i løpet av stipendperioden. Jeg viste blant annet tilskuerne en gammel 16 mm film jeg produserte i 1974 fra Barnevernskakademiet i Professor Dahlsgate. Lyden var gått tapt, men jeg hadde i 2004 fått lagt på mine nye kommentarer på DVD filmen. Jeg fikk god hjelp av Merete Haraldsen til å koble min datamaskin til auditoriets tekniske maskineri, og brukte OverHead, CD, DVD og internett over egen Powerbook i presentasjonen, i tillegg til min egen fortellerglede. Seniorstipendapporten finner du på hjemmesiden min under "FOU & historisk".

Det var hyggelig å sette sluttstrek for seniorstipenperioden med så mange gode venner og takknemlige tilhørere til stede. Marit Bødtker, redaktør i fagbladet Drama, noterte og tok bilder, og det kan bety en liten notis i dramabladet med tid og stunder.
Postet 05:57 PM     Les videre  

On - Mars 3, 2004

Siste nytt per 03/03-04


Ny hjemmeside!

Dette er den tredje hjemmesiden Markus Hernes har hjulpet meg med å konstruere. Det nye er at jeg nå har fått bredbånd som gjør at jeg lett kan legge ut bilder og lavoppløselige filmer på hjemmesiden. Den nye hjemmesiden er enklere å justere med nye innslag, nyheter og produkter. Det blir enklere å skrive bildetekster og sette inn nye kategorier. Nytt denne gangen er kategoriene "produkter" hvor DVD filmer etc. er listet opp, samt "kontakt" og "bestill" som gjør det enkelt å få kontakt med meg ved et lite museklikk. Kontakt meg og kom med konstruktiv kritikk!!!

Postet 11:49 PM     Les videre  

Ma - Mars 1, 2004

Nytt per 06/01 -03


Seniorstipendet jeg ble tildelt av Høgskolen i Oslo for skoleåret 2002-03 har gjort det mulig for meg å avrunde og bringe videre til studenter og lærere en del av materialet mitt knyttet opp mot tidligere FoU- prosjekter slik som fotografier, filmer og artikler som er blitt liggende i skuffer og skap.

Postet 09:33 PM     Les videre  

Nytt per 17/06 - 03


Siste Nytt per 17/06/03

Etter søknad har jeg fått forlenget seniorstipendet mitt ved Høgskolen i Oslo (HiO) med ett år til sommeren 2004. Jeg har nå fått digitalisert de fleste av mine fotografier og fjernsynsproduksjoner som jeg skal redigere til undervisningsformål. Gamle FoU rapporter og større artikler er gjort tilgjengelig under ”last ned” på hjemmesiden. Jeg har startet arbeidet med å redigere en film om ”Aktiviserende teater” basert på arbeidet i teatergruppene Musidra og Klomadu fra 1971 til 1997 hvor jeg vil trekke inn barns tegninger og reaksjoner på forestillingene.

Postet 09:33 PM     Les videre  


©