Sentral faglitteratur


Oversikt over Dans/Teater-bøker REDIGERT/skrevet av HELGE REISTAD fra 1991 til 2000

Hernes, Horn, Reistad (1993): Lek dans teater, Tell Forlag, Asker.
Hernes, Horn, Reistad (1993): Teater for barn, Tell Forlag, Asker.
Hernes, Reistad, Sæter (1996): Teaterproduksjon 1, Tell forlag, Asker.
Hernes, Reistad, Sæter (1998): Teaterproduksjon 2, Tell forlag, Asker.
Reistad, Helge (red.) (1991): Regikunst, Tell forlag, Asker.
Reistad, Helge (red.) (1991): Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker.
Reistad, Helge (red.) Borg, m.fl. (1997): Dansekunst 1, Tell forlag, Asker.
Reistad, Helge (red.) Borg, m.fl. (1998): Dansekunst 2, Tell forlag, Asker.
Reistad, Helge (red.) (2000): dansdesign, Teater & Eftf. AS, Oslo

Teater & Eftf. AS, Reichweinsgt. 1, 0254 Oslo
helgereistad@mac.com

Tell forlag, Nilsemarka 5 c, 1390 Vollen, Norge.

(Tlf. +47-66780918)
Tell@online.no

Postet: Ma - Mars 1, 2004 at 09:33 PM        


©