Oversikt litteratur fra 1965


Oversikt over artikler og bøker i omvendt kronologisk rekkefølge fra min første fagartikkel med tittelen "Teater i skolen" , Pedagogen 1965, til mine bøker og artikler og fra de seneste årene.


2005: ”Norsk Mastergrad i koreografi” i: Drama nr. 1/05, Landslaget Drama i Skolen
2005: ”Første opprykk til professor i drama på kunstnerisk grunnlag” i: Drama nr. 1/05,
2004: ”Glitterbird - Kunst for de aller minste” i: Drama nr. 4/04, Landslaget Drama i Skolen (2 s.) (Spesialnummeret er gjennomillustrert med fotografier fra Glitterbird konferansen i 2004)
2004: ”Norge har fått ett eget Dansens Hus” i: Danstidningen, www.danstidningen.se (1 s.)
2004: "Gnistrende teaterforestilling" i: Drama nr. 3/04, Landslaget Drama i Skolen (3 s.)
2004: ”"Animasjonsteater" det nye navnet på figurteater?" i: Drama nr. 2/04, Landslaget Drama i Skolen (2 s.)
2004:”Å sette ord på den kunstneriske praksis - Dansekritikk” Deborah Jowitt seminar i: På spissen nr. 1/04 (2 s.), Drama nr. 2/04 (1 s.) og Arabesk 2/04 (2 s.)
2004: ”Anne Helgesen: Doktorgrad i figurteater” i: Drama nr. 1/04, Landslaget Drama i Skolen (2 s.)
2004: ”Dansdesign – presseklipp gjennom 25 år”, eget webside-forlag (32 s.)
2003: ”As if...som om ... ” i: Drama nr. 3/02, Landslaget Drama i Skolen (3 s.)
2003:”Han gikk foran – uten ben” i: Polio nr. 1/03, Landsforeningen for polioskadde (3 s.)
2003:”Ord på Kryss og tvers” i: Polio nr. 1/03, Landsforeningen for polioskadde (2.)
2002: ”Senskader av polio. Erfaring med ulike behandlingsmetoder” i: Polio nr. 2/2002, Landsforeningen for polioskadde (2 s.)
2002: ”Klangfugl – kunst for de minste” i: Drama nr. 3/02 Landslaget Drama i Skolen
2002: ”Studenter lærer dramafaget gjennom å skape teaterkunst” i: Drama nr. 1/02, Landslaget Drama i Skolen (3 s.)
2001: ”54 år etter” i: Polio nr. 2/01, Landsforeningen for polioskadde (2 s)
2001: ”Historien om damesykkelen” i: Polio nr. 2/01, Landsforeningen for polioskadde (2 s. )
2001: ”Ord på tverke” i: Drama nr. 1/00, Landslaget Drama i Skolen,
2000: dd / dansdesign (redaktør/artikler/fotos), Teater & Eftf. AS, Kunstbok på norsk og engelsk med støtte fra Norsk Kulturfond (9 s.)
2000: ”Drama fra første stund” i : Barnehagefolk 3/00 , basert på H. R. tekster (intervju av John Roald Pettersen) Pedagogisk Forum (6. s )
2000: ”Femtifire år etter” i: Barnehagefolk nr. 3/00 (illustrert) Pedagogisk Forum (2 s. )
2000: ”Bjørg Mykle 60 år” i: Drama nr. 3/00, Landslaget Drama i Skolen ( 1 s. )
2000: ”Utvikling gjennom kunstnerisk uttrykk” i: Drama nr. 3/00, Landslaget Drama i Skolen (4 s. )
2000: "Utvikling gjennom kunstnerisk uttrykk i: Et usedvanlig teater (red. Ådne Sekkelsten), Norsk Amatørteaterråd ( 6 s. )
2000: ”Nye veier til helbredelse” i: Handikapnytt nr. 5/00, Norsk Handikapp-forbund ( 2. s. )
1999: ”Dør til glemt barndom på gløtt” (intervju) i: Handikappnytt nr. 5/99, Norsk Handikapp-forbund, ( 2. ).
1998 Dansekunst , bind 2, (red.), Tell forlag, Asker (7 s. )
1998: ”Drama som…” i: Drama nr.1/98 Landslaget Drama i Skolen (1 s.)
1998. Teaterproduksjon, bind 2, Tell forlag, Asker (112 s).
1997: ”Teater er mer enn å fortelle sannheter” i: Arabesk nr.8/97, Arabesk AS (2 s.)
1997: ”Forskning i eller om kunst” i: Drama nr. 1/97, Landslaget Drama i Skolen (3 s.)
1996: ”Kunstfag og naturvitenskap” i : Forskerforum nr. 5/96 (intervju), Norsk Forskerforbund
1996: Teaterproduksjon, bind 1, Tell forlag, Asker (115 s. )
1995: ”Som om…/As if…” m/ Leif Hernes, Teater & Eftf. AS (5 s. )
1995: "As if…" Art objects as inpiration for childrens play. ”paper” i: Researching Drama and Theatre in Education, Exeter University, England.
1994: "Drama in Teachers Education" ”paper” i: ”Knowledge Is a Matter of Doing”,
Symposium Theatre and Dance Artists doing Research in Practice, Helsinki, Finland
1993: Lek, Dans og Teater (m/ Hernes, Horn), Tell forlag, Asker ( 90 s.)
1993: Teater for barn (m/ Hernes, Horn), Tell forlag, Asker (75 s. )
1993: ”Dans Design, - Artistic Development” Eget forlag (1500x) (12 s. )
1992: "Arransikt og stjernefolket som aktiviserende teater", i: Kunstfag i lærerutdanningen Lærerutdannings-rådets temahefter ( 25 s. )
1992: ”Peer, du lyver! - Om barn som informanter i forskning", i: BARN, Nytt fra forskning
om barn i Norge, nr. 1 Senter for barneforskning, Trondheim ( 10 s. )
1992: "Dans Design - en presentasjon" i : Ballade 2-92, Universitetsforlaget ( 5 s.)
1991: Skuespillerkunst, (redaktør og forfatter), Tell forlag, Asker ( 35 s.)
1991: Regikunst, (redaktør og forfatter), Tell forlag, Asker ( 60 s.)
1991: FOU - i estetiske fag, en pilotprosjektrapport (m/ Stugu og Koch, ØMK og SLFO) RHOA, Dep., Oslo (14 s. )
1990: "Teater, og barns estetiske uttrykk" i: Barnet viste veien, (festskrift til Eva Balke), Barnevernsakademiet, Oslo ( 12 s. )
1989: Definisjon av begreper innen kunst og kultur, BVA, Oslo ( 10 s. )
1988: Arransikt og Stjernefolket som aktiviserende teater - foreløpig rapport, BVA, Oslo (103 s.)
1988: Arransikt og Stjernefolket - undervisningsmateriale for skolen, Barnevernsakademiet, Oslo ( 50 s. )
1988: Utdanningsmodell for norsk amatørteater, Norsk Amatørteaterråd, Oslo ( 40 s. )
1987: "Arransikt og Stjernefolket - drama og forming i samspill" (om pilotprosjektet) i: Forming i Skolen nr. 5/87, Landslaget Forming i Skolen, Oslo ( 12 s. )
1986: "Fra aktiviserende barneteater til TV dramatikk for barn", i: Ny kunnskap på barnehagesektoren, Universitets-forlaget, Oslo (24 s. )
1986: "Dukkelek og teater med dukker" og "Barn og TV, og den voksnes rolle" i: Drama nr. 4/86. Landslaget Drama i Skolen ( 7 s. )
1986: Barn, teater og TV, ISBN 82-7378-158-5, Barnevernsakademiets skriftserie nr.2 (80s.).
1984: Teatergruppen Musidra - en beskrivelse av virksomheten fra 1971 til 1981, Barneverns-akademiet, Oslo ( 80 s. )
1982: Musikk/Teaterlinjen, Romerike Folkehøgskole - noen trekk fra utviklingen 1966-69 Romerike Folkehøgskole ( 15 s. ) .
1982: Dannelsen av Norsk Amatørteaterråd, en historisk undersøkelse, Norsk Amatørteater råd, Oslo (13 s.)
1981: ”En rød pekefinger er ikke bedre enn en blå” i: Sinnets Helse, Temahefte nr. 55, ”Lek”
1981: Barneteaterprosjekt 1979, Kirke og Undervisnings-departementet (10 s. )
1981: Amatørteater-instruktørkurset (ATI) 1980/81, Romerike Folkehøgskole ( 40 s. )
1979: «Musidra- et barneteaterprosjekt», i: Drama 4/79. Landslaget Drama i Skolen ( 6 s. )
1979: "Drama og teater, i barnehage og førskolelærerutdanning", i: Drama 3/79, Landslaget Drama i Skolen ( 7 s. )
1977: Knutemor, dramaleker for barn og unge (ansvarlig for norsk utgave), Det Norske Samlaget ( 108 s. )
1968: "Drama og Skolen" i: Vår Skole nr. 5, Norsk Lærerlag (12 s. )
1965: ”Teater i Skolen” i: Pedagogen nr. 6-7, Norsk Lærerhøgskolelag ( 7 s. )

Postet: Ma - Mars 1, 2004 at 09:33 PM        


©